ש

שיקום רמות ויצמן יבנה

ת

תכנון אב לשני מחנות צה"ל